Diễn đàn doanh nghiệp Việt kiều châu Âu lần thứ 9

     

Diễn đàn doanh nghiệp Việt kiều châu Âu lần thứ 9 được tổ chức tại Bungari vào ngày 22/8/2015 với chủ đề “Hội nhập Châu Âu – phát triển bền

     Đọc tiếp

Doanh nghiệp Việt kiều tại châu Âu hướng tới phát triển bền vững

     

Từ 22-24/8, Diễn đàn doanh nghiệp Việt kiều châu Âu lần thứ 8 đã diễn tại Rome, Italy, với chủ đề “Doanh nghiệp Việt kiều châu Âu, hiện trạng và

     Đọc tiếp
Thành lập Hội doanh nhân người Việt tại Italia

Thành lập Hội doanh nhân người Việt tại Italia

     

Được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Italia, ngày 26/6, cộng đồng doanh nhân người Việt tại Italia đã chính thức tổ chức đại hội tại

     Đọc tiếp