Ban chấp hành

Ban chấp hành Hội doanh nhân người Việt tại Italia nhiệm kỳ 2018-2021 gồm các thành viên có tên sau đây:

  1. Bà Huỳnh Thu Trang, Chủ tịch
  2. Ông Trần Khánh Dư, Phó chủ tịch
  3. Ông Nguyễn Đức Thiện, Phó chủ tịch
  4. Bà Lê Thị Bích Hường, Phó chủ tịch
  5. Ông Phan Hoàng Nam, Uỷ viên, Tổng thư ký
  6. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Uỷ viên
  7. Bà Phan Thị Phương Mai, Uỷ viên