Đăng ký hội viên

Quý vị có thể đăng ký tham gia là Hội viên chính thức của ASSOEVI theo các bước sau:

  1. Download và điền vào Mẫu đăng ký gia nhập ASSOEVI 2019.
  2. Gửi bản scan cho văn phòng ASSOEVI qua email info.assoevi@gmail.com.
  3. Đại diện ASSOEVI sẽ liên hệ, tiến hành đăng ký và cung cấp thông tin cho Quý Hội viên.
  4. Quý Hội viên tham gia và sinh hoạt ở ASSOEVI.

Nếu Quý vị cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ văn phòng Hiệp hội:

Via Felice Cavallotti 1, 33170 Pordenone (PN), ITALIA

Email: info@assoevi.com

Website: www.assoevi.com