Giới thiệu

Hội doanh nhân người Việt tại Italia (ASSOEVI) được thành lập vào ngày 26/6/2011 tại thành phố Verona, là một tổ chức phi lợi nhuận, được đăng ký tại Italia. Mục đích của Hội là nhằm đoàn kết, nâng cao năng lực của hội viên, tạo môi trường để hợp tác và trao đổi thông tin giữa các doanh nhân, doanh nghiệp của người Việt tại Italia; liên kết, phối hợp và hỗ trợ hội viên trong các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ tại Italia. Bên cạnh đó, một mục đích quan trọng khác của ASSOEVI là góp phần quảng bá, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ Việt Nam tại Italia và thúc đẩy, tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại giữa Italia và Việt Nam.

ASSOEVI mở rộng quan hệ và hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp ở Italia cũng như ở trong nước, thực hiện hiệu quả việc quảng bá, giới thiệu hàng Việt Nam đến kiều bào và người tiêu dùng Italia, đấu tranh phản biện các thông tin sai lệch về chất lượng hàng của Việt Nam do một số doanh nghiệp và tổ chức của Italia đưa ra vì sự cạnh tranh thiếu lành mạnh.

ASSOEVI đóng vai trò chủ đạo trong việc củng cố và tăng cường sự liên kết trong cộng đồng người Việt tại Italia, chủ động hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động như triển lãm, hội thảo giới thiệu về tiềm năng và cơ hội hợp tác với Việt Nam, về đất nước, con người, văn hóa và nghệ thuật của Việt Nam, thúc đẩy các hoạt động hướng về Tổ quốc.

Nhiệm vụ cụ thể của Hội là khuyến khích trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, giúp hội viên nắm bắt các cơ hội đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tại Italia và tại Việt Nam, tập hợp các kiến nghị và đề xuất những biện pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh với các cơ quan chức năng của Italia và cơ quan đại diện của Việt Nam tại Italia, thiết lập và phát triển quan hệ giữa Hội với các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp tại các nước, quảng bá và đề cao vị thế của Hội, các hội viên cũng như cộng đồng người Việt tại Italia.