Cách thức đăng ký gia nhập ASSOEVI?

Quý vị có thể đăng ký tham gia là Hội viên chính thức của ASSOEVI theo các bước sau: Download và điền vào Mẫu đăng ký gia nhập ASSOEVI 2019; Gửi bản scan cho văn phòng ASSOEVI qua email info.assoevi@gmail.com; Đại diện ASSOEVI sẽ liên hệ, tiến hành đăng ký và cung cấp thông tin cho Quý Hội viên.