Tư cách pháp nhân của ASSOEVI?

Hội Doanh nhân người Việt tại Italia là một tổ chức phi lợi nhuận được đăng ký tại Italia, có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu trưng, tài sản và tài khoản riêng.